Om du har några frågor gällande Hjultorget så kan du kontakta oss enligt nedan:

E-mail: info@hjultorget.nu
Telefon: 08-54 54 72 00

Presskontakt Helena Tiderman
E-mail:
helena.tiderman@rtp.se
Telefon:070-268 89 72