Registrering

Spar tid och registrera dig redan nu! Alla besökare och utställande företag på Hjultorget måste registrera sig. För att slippa köa väl på plats rekommenderar vi att Ni registrerar er online före Ert besök! Skriv sedan ut den och ta med till mässan!
Registrering för besökare
Klicka här!

Registrering för utställare
Klicka här!