Kick - RGs tidskrift sedan 1982

I Kick speglas målen med aktiv rehabilitering och medlen för att nå dit. Det handlar om porträtt av engagerade och engagerande personer, reportage från RGs läger och övriga verksamhet samt presentationer och tester av nya hjälpmedel och aktiviteter.
Dessutom lägger vi skröppelperspektiv på olika företeelser i samhället - resande, kultur, sport, politik, sex och nöjesliv.

Kick kommer ut fyra gånger om året - i mars, juni, september och december.

Under KICK.se hittar du artiklar som är skrivna direkt för den här nätplatsen.


Bli medlem i RG & prenumerera på KICK
Är du inte redan prenumerant på tidningen eller medlem i RG Aktiv Rehabilitering?
Passa på att bli det nu, det kostar dig endast 250 kr per kalenderår!

Sofia Flodin, 2014.04.23

Annonsera i Kick
KICK - RG Aktiv Rehabiliterings tidning.
Sofia Flodin, 2013.12.12

KICK 30 år
Tillbakablickar på gamla Kick artiklar!
Sofia Flodin, 2012.01.17

Vill du sprida KICK?
Vill du sprida vår tidning till patienter, föreningsmedlemmar eller vänner?
Sofia Flodin, 2011.10.20

 
  Annonsörer